25 Catalogs
  83 Resources
  1 APIs
  1338 Downloads
New Town Kolkata Logo

Profile Image1.6

Chief Data Officer

Name: Sh Pritam Thakur
CIO
New Town Kolkata
Phone:
  • +91 9932863520
Address:
New Town Kolkata