IdNameDesignationFrom DateTo DateStatusNotification
1G. Solomon ChakravarthyChief Data Officer20 Sep, 2020-Current
2G. Solomon ChakravarthyChief Data Officer25 Jan, 2019-Former
3G S chakravarthyweb designer17 Jan, 2019-Former